SmartGreen PolyCC -
smartgreen@mypolycc.edu.my
+603 8891 9000

SMART GREEN POLYCC

Mewujudkan budaya hijau dan melestarikan politeknik bagi melahirkan pekerja kolar hijau selari dengan matlamat transformasi politeknik serta menjadikan Malaysia negara maju berpendapatan tinggi dan rendah karbon pada tahun 2025

7 Bidang Tumpuan seperti dibawah :-
PENGURUSAN PENDIDIKAN DAN PENYELIDIKAN
PENGURUSAN TENAGA DAN PERUBAHAN IKLIM
PENGURUSAN ALAM SEKITAR DAN LANDSKAP
 
PENGURUSAN SISA
PENGURUSAN AIR
PENGANGKUTAN
PEROLEHAN HIJAU
PROJEK YANG TELAH BERJAYA DIHASILKAN

3 KATEGORI PERTANDINGAN 

Kampus Hijau, Komuniti Hijau & Penyelidikan Hijau
img

KRITERIA PERJURIAN!

Penilaian dalam memantau kejayaan Kampus Hijau adalah bersandarkan kepada pemakaian konsep pengurusan projek hijau www.greenprojectmanagement.org yang di terajui oleh GPM Global yang kini mengeluarkan sijil Green Project Management (USA)- di bawah pengiktirafan International Project Management Association (IPMA) dan United Nation Global Compact, yang di tubuh di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. United Nation Global Compact berperanan untuk menggalakkan organasasi dan syarikat di seluruh dunia menjalan aktiviti kelesterian melalui projek kommuniti dengan polisi yang berkesan, dan menyediakan laporan mengenai perlaksanaannya.

Didalam model penilaian GPM360, terdapat 3 bidang utama yang boleh di laksanakan, iaitu

1. Penilaian Organisasi
2. Penilaian Pejabat Pengurusan Projek
3. Penilaian ProjekPERTANDINGAN SMART GREEN POLYCC

Politeknik dan Kolej Komuniti dialu-alukan bersama dalam setiap kategori yang dipertandingkan

SmartGreen PolyCC -

Senarai agensi yang terlibat dalam projek PolyCC Green Malaysia. Sekalung ucapan ribuan terima kasih atas kerjasama yang diberikan.