SmartGreen PolyCC -

SMART GREEN POLYCC

Mewujudkan budaya hijau dan melestarikan politeknik bagi melahirkan pekerja kolar hijau selari dengan matlamat transformasi politeknik serta menjadikan Malaysia negara maju berpendapatan tinggi dan rendah karbon pada tahun 2025

7 Bidang Tumpuan seperti dibawah :-
PENGURUSAN PENDIDIKAN DAN PENYELIDIKAN
PENGURUSAN TENAGA DAN PERUBAHAN IKLIM
PENGURUSAN ALAM SEKITAR DAN LANDSKAP
 
PENGURUSAN SISA
PENGURUSAN AIR
PENGANGKUTAN
PEROLEHAN HIJAU
PROJEK YANG TELAH BERJAYA DIHASILKAN

PENJURIAN KAMPUS MAMPAN

 
KAMPUS MAMPAN
KOMUNITI MAMPAN
PENYELIDIKAN MAMPAN
PEMBUDAYAAN MAMPAN
PROJEK MAMPAN


BLUEPRINT SMART GREEN 2021 - 2026

Menjadi Peneraju Institusi TVET yang unggul, Pengurusan Pendidikan dan Penyelidikan mampan

SmartGreen PolyCC -

Senarai agensi yang terlibat dalam projek PolyCC Green Malaysia. Sekalung ucapan ribuan terima kasih atas kerjasama yang diberikan.