SmartGreen PolyCC Malaysia

Mewujudkan budaya hijau dan melestarikan politeknik bagi melahirkan pekerja kolar hijau selari dengan matlamat transformasi politeknik serta menjadikan Malaysia negara maju berpendapatan tinggi dan rendah karbon pada tahun 2025

 

7 BIDANG TUMPUAN

 PENGURUSAN PENDIDIKAN DAN PENYELIDIKAN
PENGURUSAN TENAGA DAN PERUBAHAN IKLIM
PENGURUSAN ALAM SEKITAR DAN LANDSKAP
PENGURUSAN SISA
   PENGURUSAN AIR
PENGANGKUTAN   
  PEROLEHAN HIJAU

Terdapat tujuh (7) bidang tumpuan mampan yang diberi keutamaan dalam merangka BSGPC ini. Setiap bidang tumpuan mempunyai objektif yang tersusun diikuti dengan pelan tindakan bagi menjayakan pelaksanaan amalan hijau di politeknik dan juga kolej komuniti.

 
 
 

OBJEKTIF KAMI

4 Objektif Utama memacu Blueprint SmartGreen PolyCC

1. Menjadi rujukan dalam halatuju pengurusan mampan.
2. Menambah baik pencapaian projek mampan.
3. Meningkatkan inovasi dan kretiviti dalam pembangunan mampan.
4. Memperkukuh jalinan koloborasi antara institusi dengan pihak berkepentingan.

 

 

HARAPAN KAMI

Kepada Semua Institusi Pendidikan

Melahirkan graduan yang mempunyai pengetahuan dan kepakaran dalam bidang tertentu , juga tidak ketinggalan dalam bidang lain yang dapat memberi nilai tambah seperti pengurusan mampan dan komunikasi berkesan.

Alamat Pejabat

Bahagian Kurikulum, Aras 4,
Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti
Galeria PjH Aras 4-7,
Jalan P4W Persiaran Perdana Presint 4
62100 Putrajaya

Hubungi Kami

Phone: (+603) 8891 9020 / 9069 / 9078 / 9073
Faks: (+603) 8891 9301

Email: jppkk.smartgreen@mohe.gov.my

Copyright

Copyright © 2023 Smart Green MyPolyCC. All Rights Reserved.