SmartGreen PolyCC

Mewujudkan budaya hijau dan melestarikan politeknik bagi melahirkan pekerja kolar hijau selari dengan matlamat transformasi politeknik serta menjadikan Malaysia negara maju berpendapatan tinggi dan rendah karbon pada tahun 2025 

7 BIDANG TUMPUAN

 PENGURUSAN PENDIDIKAN DAN PENYELIDIKAN
PENGURUSAN TENAGA DAN PERUBAHAN IKLIM
PENGURUSAN ALAM SEKITAR DAN LANDSKAP
PENGURUSAN SISA
   PENGURUSAN AIR
PENGANGKUTAN   
  PEROLEHAN HIJAU

Terdapat tujuh (7) bidang tumpuan mampan yang diberi keutamaan dalam merangka BSGPC ini. Setiap bidang tumpuan mempunyai objektif yang tersusun diikuti dengan pelan tindakan bagi menjayakan pelaksanaan amalan hijau di politeknik dan juga kolej komuniti.

PENJURIAN KAMPUS MAMPAN

Pertandingan Smart Green PolyCC 2021

Penilaian dalam pemantauan kejayaan Kampus Hijau adalah bersandarkan kepada kriteria-kriteria tertentu dan penilaian oleh juri-juri yang bertauliah yang pernah menghakimi pertandingan berkaitan mampan samada dari dalam atau luar negara.

Kampus Mampan
Kampus Mampan

Pertandingan adalah untuk menganugerahkan institusi yang mempunyai ciri-ciri kemampanan dalam membantu membangunkan infrastruktur dan fasiliti serta kemudahan di kawasan inititusi.

Komuniti Mampan
Komuniti Mampan

Pertandingan adalah untuk menganugerahkan institusi yang mempunyai aktiviti kemampanan yang berkesan terhadap komuniti dalam dan luar kawasan Institusi.

Penyelidikan Mampan
Penyelidikan Mampan

Pertandingan adalah untuk menganugerah institusi yang menyediakan projek yang ada ciri-ciri kemampanan yang menghasilkan aplikasi atau penyelidikan.

Pembudayaaan Mampan
Pembudayaaan Mampan

Pertandingan adalah untuk menganugerah institusi yang dapat memelihara dan mengekalkan warisan dan kebudayaan setempat.

Projek Mampan
Projek Mampan

Pertandingan adalah untuk pelajar institusi yang membangunkan aplikasi atau produk atau perkhidmatan yang sealiran dengan hasrat mencapai 17 matlamat pembangunan mampan Bangsa-Bangsa Bersatu.

 

MISI KAMI

Menjadi Peneraju Institusi TVET yang unggul, Pengurusan Pendidikan dan Penyelidikan mampan

Mewujudkan budaya hijau dan melestarikan politeknik bagi melahirkan pekerja kolar hijau selari dengan matlamat transformasi politeknik serta menjadikan Malaysia negara maju berpendapatan tinggi dan rendah karbon pada tahun 2025

 
 

OBJEKTIF KAMI

4 Objektif Utama memacu Blueprint SmartGreen PolyCC

1. Menjadi rujukan dalam halatuju pengurusan mampan.
2. Menambah baik pencapaian projek mampan.
3. Meningkatkan inovasi dan kretiviti dalam pembangunan mampan.
4. Memperkukuh jalinan koloborasi antara institusi dengan pihak berkepentingan.

 

 

HARAPAN KAMI

Kepada Semua Institusi Pendidikan

Melahirkan graduan yang mempunyai pengetahuan dan kepakaran dalam bidang tertentu , juga tidak ketinggalan dalam bidang lain yang dapat memberi nilai tambah seperti pengurusan mampan dan komunikasi berkesan.

Alamat Pejabat

Bahagian Kurikulum, Aras 4,
Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti
Galeria PjH Aras 4-7,
Jalan P4W Persiaran Perdana Presint 4
62100 Putrajaya

Hubungi Kami

Phone: (+603) 8891 9020 / 9069 / 9078 / 9073
Faks: (+603) 8891 9301

Email: jppkk.smartgreen@mohe.gov.my

Copyright

Copyright © 2022 Smart Green MyPolyCC. All Rights Reserved.